Rot-Avdrag

Följ oss:

Email: info@storbygg.se

Du kan få arbetskostnaden 30% mindre genom ett så kallat ROT-avdrag. ROT-avdrag medges om du äger din bostad, bor där och arbetet är av typen underhåll, till- eller ombyggnad. Om du vill använda ROT-avdraget ska du meddela oss det innan fakturering. Du blir då endast fakturerad 30% mindre av kostnaden för arbetet. Vi behöver få reda på ditt personnummer och fastighetens/bostadsrättens beteckning. Observera att du maximalt kan få ROT-avdrag med 50.000:- kronor per år. Om ni är två som äger fastigheten kan ni få 50.000:- kronor var i avdrag.